Podsumowanie projektu „Udany start z UNI 3”

Dziś dobiegła końca realizacja projektu „Udany start z UNI 3”.Projekt „Udany Start z UNI 3″ odbył się w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w województwie opolskim Programu Operacyjnego Kapitał

Celem głównym projektu było dobre przygotowanie osób młodych (-25) do wejścia na regionalny rynek pracy oraz aktywizacja zawodowa osób 50+ zamieszkałych na terenach powiatów: brzeskiego, głubczyckiego, namysłowskiego, nyskiego, prudnickiego.

Ludzki 2007 – 2013 r. Projekt ten jest realizowany  przez Uniwersytet Opolski w terminie od 01.2013 r. do 01.2014r.

W ramach projektu wsparcie uzyskało 75 osób:uczestnicy

75 uczestników projektu uczestniczyło w następujących etapach projektu:

  • opracowanie Indywidualnych Planów Działania, czyli planu rozwoju kariery dostosowanego do umiejętności i doświadczenia każdego uczestnika;
  • Warsztaty rozwoju osobistego i interpersonalnego – podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie umiejętności miękkich, redagowanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą;
  • Szkolenia i warsztaty merytoryczne z zakresu promocji przedsiębiorczości – szkolenia dotyczące najistotniejszych aspektów związanych z zakładaniem własnej działalności gospodarczej.

Dokumentacja fotograficzna z warsztatów i szkoleń znajduje się w zakładce „Galeria”.
Spośród uczestników projektu 60 osób podjęło 4-miesięczne staże w przedsiębiorstwach.

stazysci

 

Staże pozwoliły uczestnikom na zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego, które zwiększyło szanse na znalezienie zatrudnienia.

Na podstawie informacji uzyskanych od uczestników po zakończeniu udziału w projekcie możemy stwierdzić, że na chwilę obecną 39 osób znalazło zatrudnienie (w formie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej), a 5 osób założyło własną działalność gospodarczą.

zatrudnienie

Kolejne terminy szkoleń

Szkolenia w Opolu – grupa III
W dniach 4, 6, 7, 8 listopada 2013 r. w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym przy
ul. Duboisa 36 w Opolu odbędą się szkolenia z zakresu przedsiębiorczości.
Godziny zajęć: 15:30 – 20:30
Trener prowadzący: Marcin Miga

Szkolenia w Nysie – grupa IV
W dniach 13, 14, 15, 16 listopada 2013 r. przy ul. Orkana 6 w Nysie odbędą się szkolenia
z zakresu przedsiębiorczości.
Godziny zajęć:
13, 14, 15 listopada w godz. 16:00 – 21:00
16 listopada (sobota) w godz. 11:00 – 16:00
Trener prowadzący: Marcin Miga

Warsztaty w Opolu – grupa V
W dniach 18 – 22 listopada 2013 r. w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym przy
ul. Duboisa 36 w Opolu odbędą się warsztaty z rozwoju interpersonalnego.
Godziny zajęć: 16:00 – 19:00
Trener prowadzący: Izabela Krysa

Szkolenia w Opolu – grupa V
W dniach 25, 27, 28, 29 listopada 2013 r. w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym przy
ul. Duboisa 36 w Opolu odbędą się szkolenia z zakresu przedsiębiorczości.
Godziny zajęć: 15:30 – 20:30
Trener prowadzący: Marcin Miga

Szkolenia w Brzegu

W dniach 19, 20, 26, 27 października 2013 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brzegu przy ul. Sportowej 1 odbędą się szkolenia z zakresu przedsiębiorczości.

Godziny zajęć:
19, 20, 26 października – w godzinach 12:00 – 17:00
27 października – w godzinach 09:00 – 14:00

Trener prowadzący: Marcin Miga

Szkolenia w Opolu

W dniach 14, 16, 17 i 18 października 2013 r. w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym przy ul. Duboisa 36 w Opolu odbędą się szkolenia z zakresu przedsiębiorczości.

Godziny zajęć: 15:30 – 20:30
Trener prowadzący: Marcin Miga

Szkolenia w Nysie

W dniach 07 – 11.10.2013, na ul. Orkana 6 w Nysie odbędą się warsztaty rozwoju osobistego i interpersonalnego.

Start godzina 16.00 Catering
zakończenie 19.00
Trener prowadzący Izabela Krysa

Szkolenia w Opolu

W dniach 23-27.09.2013 w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym
ul. Duboisa 36, sala nr 12, Opole
odbędą się warsztaty rozwoju osobistego i interpersonalnego.

Start godzina 16.00 Catering
zakończenie 19.00
Trener prowadzący Izabela Krysa

Szkolenia w Brzegu

W dniach 16-20.09.2013 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brzegu
ul. Sportowa 1 odbędą się warsztaty rozwoju osobistego i interpersonalnego.

Start godzina 15.30 Catering
Warsztaty 16.00-19.00
Trener prowadzący Izabela Krysa

Rekrutacja zakończona

Informujemy, iż w dn. 05.08.2013 r. Komisja Rekrutacyjna wyłoniła uczestników projektu „Udany start z UNI 3” zakwalifikowanych w ramach ostatniego naboru i tym samym rekrutacja do projektu została zakończona.

Zapraszamy do zapoznania się z  ostateczną listą Uczestników projektu:
lista osób zakwalifikowanych do projektu
lista osób zakwalifikowanych do projektu i na staż

Z ostatniej chwili! Więcej szans na płatny staż i atrakcyjne zatrudnienie!

Z racji na duże zainteresowanie osób i firm włączeniem się do naszego projektu przedłużamy rekrutację do 25.06.2013 r.

Nie zwlekaj – praca i kariera czekają na Ciebie!

Oferty dla osób 50+ i mężczyzn -25, niezatrudnionych, niezarejestrowanych, przebywających z zamiarem stałego pobytu na terenie powiatów: brzeskiego, nyskiego, prudnickiego, namysłowskiego, głubczyckiego.