Podsumowanie projektu „Udany start z UNI 3”

Dziś dobiegła końca realizacja projektu „Udany start z UNI 3”.Projekt „Udany Start z UNI 3″ odbył się w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w województwie opolskim Programu Operacyjnego Kapitał

Celem głównym projektu było dobre przygotowanie osób młodych (-25) do wejścia na regionalny rynek pracy oraz aktywizacja zawodowa osób 50+ zamieszkałych na terenach powiatów: brzeskiego, głubczyckiego, namysłowskiego, nyskiego, prudnickiego.

Ludzki 2007 – 2013 r. Projekt ten jest realizowany  przez Uniwersytet Opolski w terminie od 01.2013 r. do 01.2014r.

W ramach projektu wsparcie uzyskało 75 osób:uczestnicy

75 uczestników projektu uczestniczyło w następujących etapach projektu:

  • opracowanie Indywidualnych Planów Działania, czyli planu rozwoju kariery dostosowanego do umiejętności i doświadczenia każdego uczestnika;
  • Warsztaty rozwoju osobistego i interpersonalnego – podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie umiejętności miękkich, redagowanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą;
  • Szkolenia i warsztaty merytoryczne z zakresu promocji przedsiębiorczości – szkolenia dotyczące najistotniejszych aspektów związanych z zakładaniem własnej działalności gospodarczej.

Dokumentacja fotograficzna z warsztatów i szkoleń znajduje się w zakładce „Galeria”.
Spośród uczestników projektu 60 osób podjęło 4-miesięczne staże w przedsiębiorstwach.

stazysci

 

Staże pozwoliły uczestnikom na zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego, które zwiększyło szanse na znalezienie zatrudnienia.

Na podstawie informacji uzyskanych od uczestników po zakończeniu udziału w projekcie możemy stwierdzić, że na chwilę obecną 39 osób znalazło zatrudnienie (w formie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej), a 5 osób założyło własną działalność gospodarczą.

zatrudnienie