Uczestnictwo

W projekcie mogą uczestniczyć osoby uczące się lub kształcące – nie aktywne zawodowo (pozostające bez zatrudnienia i nie zarejestrowane w urzędzie pracy) w wieku 15-25 lat
oraz osoby nie aktywne zawodowo (pozostające bez zatrudnienia i nie zarejestrowane
w urzędzie pracy) w wieku 50-64 lat. Zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie 5 powiatów województwa opolskiego, tj: brzeskiego, głubczyckiego, namysłowskiego, nyskiego, prudnickiego.
Projekt przewidziany jest dla 75 osób w tym 40 kobiet i 35 mężczyzn, natomiast staże
w przedsiębiorstwach z terenu województwa opolskiego zgodnie z Regulaminem rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie „Udany start z UNI3” odbędzie 60 osób w tym 32 kobiety i 28 mężczyzn.