Uczestnicy projektu

W tym dziale znajdują się informacje i dokumenty obowiązujące wszystkie osoby które zakwalifikowały się do projektu.

Wniosek o rozpoczęcie stażu (należy dostarczyć min 7 dni roboczych przed miesiącem planowanego początku stażu)

deklaracja i oświadczenie PEFS (Podsystem  Europejskiego Funduszu Społecznego).

Obowiązująca lista obecności na stażu

lista_obecnosci_staz

Listy osób:

zakwalifikowanych do projektu

zakwalifikowanych do projektu i na staż

 

Wzór umowy stażowej

umowa o staż obowiązująca

Zwrot kosztów dojazdu:

ZPU 69 instrukcja dojazdy
ZPU 69 wniosek dojazdy zal 1
ZPU 69 wniosek dojazdy zal 2
ZPU 69 wniosek dojazdy zal 3